Organik Tarım Sertifikası

organiktarimTürkiye’de satışa sunulan tüm “sertifikalı organik ürünler”in ambalajında, ürünün organik olduğunu gösteren özel logolu bir etiket bulunmaktadır. Üzerinde “Organik Tarım – Türkiye Cumhuriyeti” yazılı olan logo bulunan ürünler, 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları Ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve eklerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir.

Organik Tarım, doğaya dost üretim metodu ile Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, kimyasal girdi kullanılmadan yapılan bir üretim biçimidir. doğal dengeyi bozmayacak şekilde hava ve su gibi yaşamsal kaynakların korunması amacıyla üretimden tüketime kadar her aşama kontrol edilir ve sertifikalandırılır. Organik ürünlerdeki, Organik Tarım Logosu insan ve çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerin kullanıldığının garantisidir.

 

ETKO Organik Sertifikası

etkoOrganik Tarım,  hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm işlemler için T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 43 adet kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından kayıt altına alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir. Tüm ithal ürünlerimiz, ülkemizin ilk sertifikasyon kuruluşlarından ETKO Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyon Ltd. Şti. tarafından sertifikalanmaktadır.

 

EU (Avrupa Birliği) Organik Tarım Sertifikası

euorganikAvrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliği, Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan organik ürün üretim, işleme ve ticareti için yasal bir temel niteliğindedir ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde sadece bu yönetmeliğe göre sertifikalanan ürünler “Organik” olarak etiketlenebilir.

 

 

CO2 NEUTRAL Sertifikası

co2neutralBir ürünün CO2e-neutral logosuna sahip olması, bu ürünün CO2 emisyonunun Soil and More tarafından Greenhouse Gaz Protokolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiği ve hesaplanan emisyonun yüksek karbon kredisi ile nötralize olduğu anlamına gelmektedir.

Greenhouse Gaz (GHG) Protokolü, uluslararası kabul görmüş bir CO2e ayakizi değerlendirme standardıdır ve Dünya Kaynak Enstitüsü (World Resource Institute) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council on Sustainable Development) tarafından yayınlanmıştır. GHG Protokolü, bir ürünün tüm tedarik zinciri aşamaları boyunca yayılan  CO2 emisyonu miktarının nasıl ölçüldüğünü tanımlar. Daha fazla bilgiye http://www.ghgprotocol.org. linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Adil Ticaret (FAIR TRADE) Sertifikasi

fairtradeAdil ticaret, gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere yardım etmeyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan pazar odaklı organize bir sosyal harakettir. Hareket, sosyal ve çevresel standartlarının yanı sıra üreticilere daha yüksek ödeme yapılmasını savunur. Özellikle, gelişmekte olan ülke lerden gelişmiş ülkelere yapılan ihracatlarda bilhassa el işleri, kahve, kakao, şeker, çay, muz, bal, pamuk, şarap, taze meyve, çikolata, ve çiçek gibi ürünler üzerine yoğunlaşmıştır.

Adil ticaretin stratejik amacı güçsüz kalmış üretici ve işçilerle çalışarak, onların ekonomik açıdan kendi kendilerine yeterli hale gelmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda uluslararası ticarette daha büyük bir rol oynamalarını hedeflediği gibi kendi organizasyonları içinde de daha fazla pay sahibi olmalarını sağlamayı amaçlar.

Kaynak: Wikipedia.org